CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 2 GHz oscillator using a monolithically integrated AlN TFBAR

Martin Norling (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Johannes Enlund ; Ilia Katardjiev ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (0149-645X). Vol. 1 (2008), 1, p. 843-846.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-09. Senast ändrad 2008-10-09.
CPL Pubid: 75117

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektroteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur