CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Further insights into kraft cooking kinetics

Johannes Bogren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 978-91-7385-181-7.- 170 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Kraft cooking, Delignification, Hexenuronic acid, Reaction kinetics, Modelling, Ionic effects, Memory effects, Donnan equilibrium, Hofmeister effectsDenna post skapades 2008-10-09. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 75043

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-11-07
Tid: 10:00
Lokal: HC1-salen, Hörsalsvägen 14, Göteborg
Opponent: Professor Herbert Sixta, Helsinki University of Technology, Finland

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2862