CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The IVS Analysis Center at the Onsala Space Observatory

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2007 Annual Report, edited by D. Behrend and K. Baver Vol. NASA/TP-2008-214162 (2008), p. 228-231.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: space geodesy, geodynamics, VLBI, GNSSDenna post skapades 2008-10-08. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 74998

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur