CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Report on the Fennoscandian-Japanese Project for Near Real-Time UT1-Obserations With E-VLBI

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan Wagner ; Jouko Ritakari ; Ari Mujunen ; Mamoru Sekido ; Hiroshi Takiguchi ; Yasuhiro Koyama ; Tetsuro Kondo ; Shinobu Kurihara ; Daisuke Tanimoto ; Markku Poutanen
Proceedings of "Journées 2007, Systemes de Référence Spatio - Temporels", Paris, 17-19 September 2007, edited by Nicole Capitaine p. 214-215. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Earth rotation, UT1, VLBIDenna post skapades 2008-10-08. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 74990

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur