CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In weak statistical control?

Alexander Chakhunashvili (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage Vol. 3 (2007), 1, p. 91-102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Quality Improvment, In statistical control, predictability, ShewhartDenna post skapades 2008-10-07. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 74892

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur