CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimates for the $L\sb 2$-projection onto continuous finite element spaces in a weighted $L\sb p$-norm

Mats Boman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
BIT (0006-3835). Vol. 46 (2006), 2, p. 249-260.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We consider the orthogonal L2-projection P onto continuous finite element spaces. We prove estimates for P in a weighted Lp-norm and use these to prove corresponding approximation properties.Denna post skapades 2008-10-06.
CPL Pubid: 74869

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur