CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterisation of Hard Rock Acccording to the Observational Method and Value of Information Analysis

Miriam S. Zetterlund (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; FRIST kompetenscentrum ) ; Lars O. Ericsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Tommy Norberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
ITA-AITES World Tunnel Congress. Agra, India Sep 22-24, 2008. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-10-06. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 74844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers
FRIST kompetenscentrum
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Geological Characterisation and the Observational Method. Application of Value of Information Analysis.


Value of Information Analysis in Rock Engineering Investigations