CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Relevance of the Platinum Group Elements

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Elements Vol. 4 (2008), 4, p. 259-263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: platinum-group elements, automobile catalyst, urban environment, bioavailability, risk assessmentDenna post skapades 2008-10-02. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 74745

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur