CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Components in the Product Development-Production Interface

Rolf Lundin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Glenn Johansson
Proceedings from IAMOT2008: The 17th International Conference on Management of Technology (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-02.
CPL Pubid: 74737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur