CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activity coordination from a firm perspective- towards a framework

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the 24th IMP Conference, September 4-6, Uppsala, Sweden (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-02.
CPL Pubid: 74736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur