CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing performance of the Design-Manufacturing (DM) interface: a review of the literature

Rolf Lundin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Glenn Johansson ; Kristina Säfsten
Proceedings from EuroMOT2006: Technology and Global Integration (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-02.
CPL Pubid: 74735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur