CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Size Distributions from Compressing Crusher Machines

Carl Magnus Evertsson (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Proceedings of EXPLO ´95 Conference Vol. 1 (1995),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-01. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 74663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur