CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring Performance of 3GPP LTE Terminals and Small Base Stations in Reverberation Chambers

Mats Andersson ; Andreas Wolfgang (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern)
chapter Borko Furht and Syed Ahson (Ed.), Handbook of Long Term Evolution of 3GPP Radio/Cellular Technology, CRC Press Autumn 2008 (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-09-30.
CPL Pubid: 74600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur