CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of the mutual coupling and radiation efficiencies of dense wideband arrays in reverberation chamber

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
SKA DS MCCT Technical Workshop on 'Design of Wideband Receiving Array Systems' (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-30.
CPL Pubid: 74599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur