CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Client-oriented contractor innovation

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Clients Driving Innovation p. 125-136. (2008)
[Kapitel]

P. Brandon and S.-L. Lu, eds. Chichester: Wiley-Blackwell.Denna post skapades 2008-09-30. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 74593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur