CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of decarburisation on the fatigue behaviour of shot peened spring steels

Kamellia Dalaei (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Jonas Höijer ; Gunnar Åkerström ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Lars-Erik Svensson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Proc. 10th Intern. Conf. on Shot Peening (K. Tosha, ed.), Academy Common Meiji University, Tokyo, Sept. 2008 p. 274-279. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Decarburisation, fatigue strength, residual stresses, shot peeningDenna post skapades 2008-09-29.
CPL Pubid: 74517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Influence of Residual Stresses on Fatigue Behaviour of Medium Carbon Microalloyed Steel


The Influence of Residual Stresses on Constant and Variable Amplitude Fatigue Behaviour of Steel