CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature and Strain Rate Effects on the Work Hardening of AA7030

Magnus Hörnqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Aluminium Alloys (J. Hirsch, B. Skrotzki, G. Gottstein - eds.), Proc. 11th Intern. Conf. on Aluminium Alloys, Wiley-VCH GmbH, 2008 Vol. Vol. II (2008), p. 1498-1503.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 74514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur