CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A cell for confinement of very small volumes of soft matter and fluids

Gabriel Ohlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
(2006)
[Patent]


Denna post skapades 2008-09-28. Senast ändrad 2010-10-21.
CPL Pubid: 74500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Kemisk fysik
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur