CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of binding event perturbations caused by elevated QCM-D oscillation amplitude

Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Michael Rodahl ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
The Analyst Vol. 131 (2006), 7, p. 822-828.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-28.
CPL Pubid: 74495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur