CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light-Regulated release of liposomes from phospholipid membranes via photoresponsive polymer-DNA conjugates

Jason J. Benkoski (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Soft Matter Vol. 2 (2006), 8, p. 710-715.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-28. Senast ändrad 2012-11-26.
CPL Pubid: 74492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur