CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skiedras betona. Iespejas un problemas

Fibrer i betong. Möjligheter och problem

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Latvijas buvnieciba. Celvedis buvniecibas nozares virzitajiem (1691-4058). 2008 # 4, p. 76-78. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Betong, Fibrer, Nano kolfibrer


Artikeln utgör en sammanfattning av publikationen: Tepfers R. (2008). “Investigation of different types of fibers to strengthen cement paste, mortar and concrete”. Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-9162; nr 2008-7. Göteborg 2008. p. 52. CPL nummer 72014.Denna post skapades 2008-09-26. Senast ändrad 2008-09-26.
CPL Pubid: 74480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur