CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resistive edge mode instability in stellarator and tokamak geometries

M. Ansar Mahmood (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; T. Rafiq ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas Vol. 15 (2008), p. 092507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Drift waves, instabilites, magnetic confinement fusionDenna post skapades 2008-09-26. Senast ändrad 2008-09-26.
CPL Pubid: 74455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microinstabilities in Advanced Tokamak and Stellarator Geometries