CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kost mot diabetes och fetma

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2008. - 5 s.
[Rapport]

Kolhydrater: Vid den enzymatiska matspjälkningen frigörs glukos från socker och stärkelse i kosten. Glukos tas sedan upp till blodet och halten av blodglukos (blodsocker) styr utsöndringen av insulin.

Insulin och diabetes: För transport av glukos från blodet in i celler krävs insulin som binder till receptorer i cellmembranet. Höga och ofta återkommande blodglukostoppar leder efterhand till okänslighet för insulin (insulinresistens) som är ett förstadium till diabetes 2.

Insulin och fetma: Insulin har också en fettinlagrande effekt. Förhöjda halter av insulin från snabba kolhydrater i kosten och vid insulinresistens och diabetes 2 medför därför fetma. Kolhydrater omvandlas delvis till fett men framför allt styr insulinet fettinlagring från kostfetter.

Nyckelord: kolhydrater, fetter, GI, LCHF


Rapporten har skrivits i anslutning till att Leo Huss Walin Prize 2008 tilldelades de svenska pionjärerna Annika Dahlqvist och Jörgen Vesti Nielsen.Denna post skapades 2008-09-26. Senast ändrad 2008-10-03.
CPL Pubid: 74442

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur