CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A damage-plasticity interface approach to the meso-scale modelling of concrete subjected to cyclic compressive loading

Peter Grassl ; Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Engineering Fracture Mechanics Vol. 75 (2008), 16, p. 4804-4818.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-26. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 74425

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Numerisk analys
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling of Concrete Subjected to Cyclic Loading