CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the design and evaluation of identification algorithms for ordinary differential equations

Dag Wedelin (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Peter Gennemark (Institutionen för matematiska vetenskaper)
5th Workshop on Computation of Biochemical Pathways and Genetic Networks. BIOQUANT, Heidelberg p. 35-41. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-25.
CPL Pubid: 74423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Datavetenskap (datalogi)
Funktionsgenomik

Chalmers infrastruktur