CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correction of multihole pressure probe measurements in velocity gradients

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Johan Hjärne
Proc. of the 7th Euromech Fluid Mech. Conf., 2008, Manchester UK, Sept. 14–18 p. 55. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 74414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur