CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Secondary flows and performance of an outlet guide vane cascade at two different turbulence intensities

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Johan Hjärne
Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia, June 30–Jule 6 p. 1-2. (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-09-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 74411

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur