CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistics outsourcing and the role of logistics service providers from an industrial network perspective

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 24th IMP-Conference, Uppsala university, September 4-6 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-24. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 74318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur