CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analyzing Business Interaction

David Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; Ivan Snehota
Proceedings of the 24th IMP-Conference, Uppsala university, September 4-6 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-24.
CPL Pubid: 74317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur