CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emoacoustics: sound character versus source meaning in emotional responses to sounds

Penny Bergman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Erkin Asutay (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Ana Tajadura-Jiménez (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Anders Sköld (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Anders Genell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Niklas Fransson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik ; Psykologiska institutionen)
Icben 2008 (2008)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: emoacoustics, sound perceptionDenna post skapades 2008-09-24. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 74316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Psykologi

Chalmers infrastruktur