CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Problem solving in the upgrading of product offerings – a case study from the steel industry

Fredrik Skarp (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Industrial Marketing Management, 37, 725-737 37, p. 725-737. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-24.
CPL Pubid: 74313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur