CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical basis for analysis of partially coherent wave propagation in nonlinear, non-instantaneous Kerr media

V. Semenov ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Tobias Hansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Lukasz Helczynski-Wolf (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; U. Österberg
J. Phys. A: Math. Theor. Vol. 41 (2008), p. 335207 1-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-23. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 74282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nonlinear Dynamics of Coherent and Partially Coherent Optical Waves


Nonlinear Theory of Partially Coherent Optical Waves