CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quasilinear evolution and saturation of the modulational instability of partially coherent optical waves

Tobias Hansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; U. Österberg
Physical Review A Vol. 78 (2008), p. 011807-1 - 011807-4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-23. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 74280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nonlinear Dynamics of Coherent and Partially Coherent Optical Waves


Nonlinear Theory of Partially Coherent Optical Waves