CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The optimal journey from A to B

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; F. Andersson ; P. Andersson ; A. Billander ; M. Desaix ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
American Journal of Physics Vol. 76 (2008), 9, p. 863-866.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-23.
CPL Pubid: 74279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur