CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooperating and competing in supply networks: Making sense of a triadic sourcing strategy

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Journal of Purchasing and Supply Management (1478-4092). Vol. 14 (2008), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-23. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 74278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur