CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jämförande studie av felmått för modelluppdatering

Anders T Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska Mekanikdagar, 13-15 juni, Luleå, 2007 (1 page abstract) (1402-1528). p. 46. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-22. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 74206

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur