CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increased Controllability in Component Testing using Structural Modifications

Anders T Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the 2008 Leuven Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA), september 15-17, Leuven, Belgium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-22. Senast ändrad 2008-09-22.
CPL Pubid: 74205