CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wi-Fi full-system test method in a reverberation chamber

N. Olano ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; K. Ishimiya ; Zhinong Ying
Meeting in SAMS (Swedish Antenna Measurement Society), Arboga at Saab Communication, 14 May 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-21.
CPL Pubid: 74195

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur