CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of decade bandwidth and multiband feeds for future scientific and commercial reflector antenna systems

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ingmar Karlsson (Institutionen för signaler och system)
The twentieth Nordic Conference on Radio Science and Communications, Växjö, June 9-11, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-09-21.
CPL Pubid: 74192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur