CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Protein Adsorption on Hydroxyapatite Nano-crystals with Quartz Crystal Microbalance Technique

T. Yoshioka ; T. Ikoma ; A. Monkawa ; T. Tonegawa ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; N. Hanagata ; J. Tanaka
Bioceramics, Key Engineering Materials Vol. 361-363 (2008), p. 1119-1122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-21. Senast ändrad 2008-11-02.
CPL Pubid: 74191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur