CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of tyre design on tyre/road noise – some fundamental thoughts

Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik) ; Patrick Sabiniarz (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik)
Acoustics 08, Paris, June 29-July 4, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: tyre/road noise, prediction models, modellingDenna post skapades 2008-09-20. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 74178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Övrig teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur