CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fermentative capacity of dry active wine yeast requires an efficient oxidative stress response during industrial biomass growth

Roberto Pérez-Torrado ; Rocío Gómez-Pastor ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Emilia Matallana
Applied Microbiology and Biotechnology (0175-7598 ). Vol. 81 (2008), 5, p. 951-960 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-19. Senast ändrad 2010-03-01.
CPL Pubid: 74169

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur