CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ethylene production by metabolic engineering of the yeast Saccharomyces cerevisiae

Ivan Pirkov (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Joakim Norbeck (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi)
Metabolic Engineering Vol. 10 (2008), p. 276-280.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-19. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 74166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Cell- och molekylärbiologi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur