CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of glucose transport mutants of saccharomyces cerevisiae during a nutritional upshift reveals a correlation between metabolite levels and glycolytic flux

Daniel Bosch (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mikael Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Cecilia Ferndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Fems Yeast research Vol. 8 (2007), p. 10-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 74161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Cell- och molekylärbiologi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur