CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business Incubators as Networks - How and Why?

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Proceedings of ECEI 2008 The 3rd European Conference on Entrepreneurship and Innovation p. 1-8. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Incubator; Network; NTBF; Tie; ClusterDenna post skapades 2008-09-18. Senast ändrad 2008-12-09.
CPL Pubid: 74132

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Ekonomisk geografi

Chalmers infrastruktur