CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of Counter-Gradient Scalar Transport in Premixed Turbulent Flames by Using Conditioned Balance Equations

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
6th International Seminar on Flame Structure 6 ISFS, Book of Abstracts, Brussels, Belgium, September 14-17, 2008, Vrije Universiteit Brussel p. 52. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-09-18.
CPL Pubid: 74128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur