CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operator-Centric and Adaptive Intrusion Detection

Ulf Larson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Stefan Lindskog ; Dennis K. Nilsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Erland Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of the Fourth International Conference on Information Assurance and Security (IAS 2008), September 8-10, 2008, Naples, Italy (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-09-18.
CPL Pubid: 74126

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur