CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low cycle fatigue behaviour of alternative steels for highly stressed rail components

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proc. 6th Intern. Conf. on Low Cycle Fatigue (P.D. Portella, T. Beck, M. Okazaki - eds.), Deutscher Verband für Materialforschung och -prüfung (DVM), Berlin 2008 p. Pp. 747-752. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Austenitic steels, martensitic steels, pearlitic steels, low cycle fatigue, tensile behaviour, cyclic deformationDenna post skapades 2008-09-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 74073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur