CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unloading stiffness of near fully pearlitic steel UIC-R8/R8T during cyclic plastic straining

Magnus Hörnqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proc. 6th Intern. Conf. on Low Cycle Fatigue (P.D. Portella, T. Beck, M. Okazaki - eds.). Deutsche Verband für Materialforschung und -prüfung (DVM), Berlin 2008 p. Pp. 487-492. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Cyclic deformation, low cycle fatigue, microplasticity, pearlitic steel, unloading stiffnessDenna post skapades 2008-09-16. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 74070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur