CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Macroscopic quantum tunneling in d-wave YBa2Cu3O7-delta josephson junctions

Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; F. Tafuri ; A. Barone ; G. Rotoli ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tord Claeson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review Letters Vol. 94 (2005), 8, p. 087003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 7407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur